Home

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Zij passen EMDR ook toe om disfunctionele toekomstgedachten functioneler te maken.

EMDR is effectief gebleken bij post traumatische stresstoornissen (PTSS), maar ook kent ook toepassingen bij een breed scala van andere psychische klachten, als faalangst, spanningen, somberheid, een negatief zelfbeeld en burn-out.

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen geen PTSS meer heeft na drie EMDR-sessies van 90 minuten.

EMDR is effectief vanaf ongeveer het zesde levensjaar.

Procedure
Een belangrijk deel van EMDR betreft het desensitiseren. Hierbij neemt cliënt de disfunctionele herinnering in gedachten. Dan maakt de therapeut gedurende 20 à 30 seconden met zijn vingers horizontale bewegingen. De cliënt volgt met zijn ogen deze bewegingen.

Vervolgens ademt de cliënt rustig een keer in en uit en meldt wat hij ervaart. Dan laat de therapeut de cliënt weer oogbewegingen maken.

Zo verwerkt de cliënt allerlei aspecten van de herinnering.

Deskundigen zijn het er nog niet over eens hoe EMDR werkt het werkt. Een aantal onderzoekers vermoedt dat duale aandacht de effectiviteit van de oogbewegingen deels verklaart. Duale aandacht is het aandacht geven aandacht aan de traumatische herinnering en tegelijkertijd aan een afleidende stimulus. Deze duale aandacht kan ook het luisteren naar geluidjes in een koptelefoon zijn, of het voelen van zachte aanrakingen afwisselend op de rug van de rechter- en linkerhand. Die verklaring kent twee varianten. Het ene model postuleert dat de duale attentie het werkgeheugen belast, de andere dat de bewegingen het verwerkingsdeel in de hersenen activeren. Een andere verklaring gebruikt de basale leerprincipes, gecombineerd met de recente taaltheorie, de relational frame theory. Het onderzoek gaat door…