Klachten na een EMDR behandeling

Een EMDR behandeling kan heftig zijn, zeker als de reden waarom je de behandeling ondergaat grote impact heeft en vaak is dit het geval, omdat EMDR therapie  anders niet wordt toegepast. EMDR wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van een trauma of depressie, bij rouwverwerking of bij een laag zelfbeeld. Dit zijn vaak complexe problemen. EMDR wordt dan ook niet als op zichzelf staande therapie toegepast maar maakt doorgaans onderdeel uit van een totaal behandelplan. Dit stelt de therapeut op nadat er een intake heeft plaatsgevonden om de situatie van de patiënt en de problematiek in kaart te brengen. Bij sommige mensen kan EMDR leiden tot klachten.

Lichamelijke klachten na EMDR

EMDR werkt in op het bewustzijn van de patiënt. Wanneer iemand in behandeling is voor ernstige psychische klachten kan dit sowieso leiden tot lichamelijke klachten zoals slapeloosheid, concentratiestoornis of hoofdpijn. Lichamelijke klachten, behalve vermoeidheid als gevolg van geestelijke inspanning, komen gelukkig niet vaak voor. Als dit wel het geval is kan er aanleiding zijn om bij een volgende sessie in te gaan op deze lichamelijke klachten. Deel dit dus altijd met de therapeut als je een EMDR sessie hebt ondergaan en je ervaart lichamelijke klachten die je daarvoor niet had, of een verergering van klachten die je ook al voor de EMDR sessie had.

Verergering van klachten na EMDR

Iemand die in therapie gaat heeft vaak naast de psychische problemen ook lichamelijke klachten. Deze houden vaak verband met het probleem. Je kunt denken aan slapeloosheid wat leidt tot concentratieproblemen, problemen met de motoriek of langdurige hoofdpijn. Na een EMDR sessie kan het gebeuren dat deze klachten verergeren. Als het goed is, is dit tijdelijk. Dit heeft te maken met soms heftige emoties die boven komen als je in therapie gaat en er mogelijk zaken uit je verleden naar boven komen die je had verdrongen maar niet goed verwerkt.

Moe na een EMDR sessie

Vermoeidheid na een EMDR sessie is volkomen normaal. Dit komt niet alleen voor na een EMDR sessie maar kan ook optreden na een indringend gesprek met je therapeut. Tijdens deze gesprekken komen vaak zaken aan de orde die heftig of pijnlijk zijn en dan is het niet meer dan logisch dat je bij thuiskomst instort en alleen nog maar op de bank wilt hangen of wilt slapen. Dit is niet erg, het beste is om hier gewoon aan toe te geven. Als je slaapt geef je je lichaam de kans gebeurtenissen te verwerken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Hoe moet ik omgaan met klachten na een EMDR sessie?

Als je na een EMDR sessie klachten hebt, bespreek dit dan altijd met je therapeut. Hij of zij kan dit dan meenemen in de verdere therapie. Ook kan de EMDR therapie worden aangepast of misschien tijdelijk opgeschort om ervoor te zorgen dat je voldoende rust krijgt tussen de sessies. Zeker als je een zwaar trauma of diepe depressie te boven wilt komen kost dit nu eenmaal tijd. Het is niet realistisch om te denken dat je na 2 of 3 sessies weer fluitend door het leven gaat. Soms is een therapie van maanden nodig om ervoor te zorgen dat je weer goed kunt functioneren.

Moet ik stoppen met EMDR als ik er klachten van krijg?

Een eerste EMDR sessie kan erg heftig zijn. Het zou jammer zijn om er dan meteen mee te willen stoppen, zeker omdat meestal meer sessies nodig zijn om resultaat te behalen. Als de klachten echt ernstig zijn, bespreek dit dan altijd met je therapeut. Als je dit niet doet kan deze er ook niet op reageren en de therapie eventueel aanpassen. Zo kan je situatie verergeren en dat is natuurlijk niet het doel van therapie. De EMDR heeft immers als doel het herstel te ondersteunen.

Ga voor EMDR therapie altijd naar een erkende therapeut

Om te voorkomen dat je klachten krijgt na EMDR therapie is het heel belangrijk dat je voor deze therapie uitsluitend gebruik maakt van een erkende therapeut. Deze weet immers wat hij of zij doet en is opgeleid om EMDR toe te passen. Als je na de behandeling lichamelijke klachten krijgt of de klachten waarvoor je wordt behandeld verergeren, dan kan je therapeut als het goed is hier adequaat op inspelen door de therapie aan te passen of een extra sessie in te lassen. Bespreek klachten in ieder geval altijd met je behandelaar zodat hier goed op kan worden gereageerd. Doe je dat niet dan loop je het risico dat de therapie zijn effect volledig mist. Dit is niet alleen frustrerend, maar kan ook vervelende bij effecten hebben.

Vind een goede EMDR therapeut in de buurt