EMDR bij trauma

Een trauma is een breed begrip. Een trauma is een heftige gebeurtenis die grote impact heeft op je functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeluk zijn, maar ook een andere heftige gebeurtenis zoals het meemaken van een overval, een brand of een natuurramp. Het kan zijn dat je misschien geen of slechts licht lichamelijk letsel aan deze gebeurtenis overhoudt, maar het kan wel grote psychische gevolgen hebben. Dit uit zich bijvoorbeeld in slapeloosheid of nachtmerries, maar het kan ook leiden tot concentratieproblemen op het werk, of bepaalde angststoornissen zoals straatvrees of een contactstoornis. In al deze gevallen kan EMDR bij trauma je soms helpen om dit te overwinnen.

Waarom heeft een trauma grote invloed op je functioneren?

Een trauma kan lang doorwerken. Afhankelijk van de heftigheid van wat je hebt meegemaakt kun je daar erg lang last van hebben. Soms sluimert een trauma en lijk je eroverheen te zijn, totdat er iets gebeurt waardoor je er ineens weer aan wordt herinnerd. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je tot weken of maanden na de traumatische gebeurtenis daar hinder van ondervindt, op welke manier dan ook. Vaak worden mensen die dit ervaren door de huisarts doorverwezen naar een psycholoog. Deze kan, als dat een mogelijke oplossing kan bieden EMDR therapie bij trauma aanbieden.

Wat gebeurt er tijdens een EMDR sessie bij trauma?

Eye movement desensitization and reprocessing, daar staat EMDR voor. Tijdens een EMDR sessie vanwege een trauma beweegt de therapeut zijn of haar handen voor je gezicht heen en weer. Het is de bedoeling dat je deze handbewegingen met je ogen volgt. Daarnaast kan er ook met geluiden worden gewerkt die je via een koptelefoon te horen krijgt. Ook dan wordt er afgewisseld tussen het linker- en rechteroor. Tot slot kan de therapeut gebruik maken van ‘tapping’, waarbij afwisselend de linker- en rechterknie van de patiënt wordt aangeraakt. In de knieschijven zitten zenuwen die een reflex veroorzaken. Dit wordt ook tijdens een regulier onderzoek door een arts getest met het bekende hamertje.

EMDR kan werken als ondersteuning bij de verwerking

Het is niet zo dat je na een EMDR sessie helemaal van je trauma verlost bent. Het is geen tovermiddel. Maar EMDR kan wel helpen bij de totale therapie en daar onderdeel van uitmaken. Therapeuten passen deze methode vaak toe als alleen gesprekken niet voldoende resultaat bieden of als meteen duidelijk is dat gezien de aard van het trauma EMDR wellicht een goede manier kan zijn om het herstel te ondersteunen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de patiënt de gebeurtenis een plekje kan geven waardoor dit geen negatief deel meer uitmaakt van het dagelijks leven. Soms zijn de gevolgen er natuurlijk nog wel, zoals bij blijvende invaliditeit, maar vooral psychisch herstel kan worden bevorderd met EMDR.

Nieuw: Online EMDR bij Kim Lakke

Zoek hulp als je last hebt van een trauma

Wanneer je iets heftigs hebt meegemaakt is het verstandig om hulp te zoeken als je merkt dat je hier na langere tijd nog steeds last van hebt. Als je de eerste nachten na een heftige gebeurtenis slecht slaapt of een nachtmerrie hebt dan is dat heel normaal. Maar als je weken of zelfs maanden later nog steeds belemmerd wordt in je functioneren is het aan te raden om dit met de huisarts of een psycholoog te bespreken. Bij een zeer heftig trauma wordt vaak geadviseerd om direct dit traject in te zetten om de psychische gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Of EMDR daarbij wordt ingezet hangt af van de situatie en wat de behandelend therapeut wenselijk acht.

Werkt EMDR altijd bij de verwerking van een trauma?

EMDR kan worden ingezet bij een trauma, maar het is natuurlijk geen garantie voor succes. De patiënt moet er achter staan en willen meewerken aan de therapie. Soms zijn meerdere sessies nodig om resultaat te bereiken. Vaak wordt EMDR bij trauma gecombineerd met gesprekstherapie of het bijhouden van een dagboek. De patiënt moet daarnaast openstaan voor de therapie, vergelijkbaar met hypnose. Het is belangrijk dat ook na EMDR de patiënt goed begeleid wordt door een therapeut om aan het herstel te werken.

Wie kan EMDR therapie geven bij een trauma?

EMDR therapie wordt gegeven door hiervoor opgeleide therapeuten, meestal zijn dit psychologen. Als jij of bijvoorbeeld de huisarts denkt dat EMDR je zou kunnen helpen dan kan de huisarts je meestal wel doorverwijzen naar een goede therapeut. Kies in ieder geval altijd voor een erkende therapeut, zodat je zeker weet dat de EMDR therapie bij trauma goed wordt toegepast en dat er ook goede nazorg wordt geboden.

Bekijk onze lijst met goede EMDR therapeuten bij jou in de buurt.