EMDR bij jeugdtrauma

Het meemaken van een trauma op jongere leeftijd is vaak niet eens zozeer van invloed op de manier waarop jij je kindertijd beleeft. Je weet immers niet beter dan dat de situatie is, zoals hij is. De nasleep van een jeugdtrauma leidt vaak op latere leeftijd wel tot problemen. De term jeugdtrauma is een breed begrip, waarbij de volgende vier factoren allen op hun beurt een rol kunnen spelen:

  • emotioneel misbruik
  • emotionele verwaarlozing
  • seksueel misbruik
  • lichamelijk misbruik

Emotioneel misbruik

Een ander veelvoorkomende term voor emotioneel misbruik is psychische mishandeling, waarbij bewust geprobeerd wordt om jou als kind angst aan te jagen of je veilige leefomgeving aan te tasten. Dit kan door tegen jou te schelden of naar je uit te spreken dat je ongewenst bent. Ook intimidatie van een volwassene richting jou als kind valt onder emotioneel misbruik.

Emotionele verwaarlozing

Wanneer je als kind niet wordt gehoord door je ouders of als je moet voldoen aan irreële verwachtingen van je verzorgers, dan is er sprake van emotionele verwaarlozing. Als jij emotionele ervaringen hebt opgedaan, maar die worden door je ouders ontkend, dan wordt dit ook gezien als emotionele verwaarlozing. Het kan bij jou een trauma tot gevolg hebben.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik door een verzorgende ouder of verzorger wordt ook wel “trauma door verraad” genoemd. Waar sprake zou moeten zijn van een veilige thuishaven word je door een volwassen persoon bij seksuele handelingen betrokken die puur dienen voor het plezier van de volwassene en soms zelfs voor financieel gewin. Seksueel misbruik kan ook door een bekende van de familie worden gepleegd. De impact van dit lichamelijke leed kan duidelijke sporen achterlaten.

Lichamelijk misbruik

Fysiek misbruik is het geheel aan lichamelijk geweld tegen jou als kind met het doel je te verwonden en dus opzettelijk pijn te doen. Dit kan variëren van schoppen en slaan tot het toebrengen van brandwonden en aan je haren trekken. De angst die hiermee gepaard gaat, kan voor jou traumatisch zijn en daarmee van invloed zijn op de rest van je leven.

Impact van trauma op jonge leeftijd

Iedereen die een jeugdtrauma heeft opgelopen, heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van angststoornissen en depressie, waarbij gesteld kan worden dat vooral opzettelijke en interpersoonlijke trauma’s, zoals verwaarlozing en kindermishandeling, psychisch echt grote gevolgen hebben. Een trauma is een schokkende gebeurtenis die zich vaak op latere leeftijd openbaart in de vorm van problemen. Om de invloed van het jeugdtrauma op het verdere leven te beperken, is de inzet van EMDR een betrouwbare methode die goede resultaten oplevert.

EMDR bij jeugdtrauma

Op het moment dat je als kind opgroeit met een trauma weet je vaak niet beter dan dat het trauma bij je leven hoort. Eventuele problemen die hieruit voortkomen link je dan ook niet altijd aan de negatieve gebeurtenis uit het verleden. Naarmate je ouder wordt, ontwikkel je langzaamaan steeds meer klachten die op de ingrijpende gebeurtenis teruggevoerd kunnen worden. Met de inzet van EMDR kunnen de gevolgen van het jeugdtrauma worden verminderd of zelfs helemaal verdwijnen. De therapeut kan de EMDR op verschillende manieren toepassen om het gewenste resultaat te bereiken. Manieren waarop de therapeut te werk kan gaan, zijn:

  • heen en weer bewegen van de handen voor jouw gezicht
  • aanbieden van geluiden via een koptelefoon
  • tapping (het aanraken van je knieën)

Doel van EMDR bij jeugdtrauma

Als een schokkende gebeurtenis het dagelijks leven negatief blijft beïnvloeden, kan met EMDR de impact van het trauma worden verminderd. Door aan het voorval te denken en tegelijkertijd afgeleid te worden, verliest het trauma aan kracht. Hierdoor krijgt het steeds minder vat op je en zie je de negatieve gebeurtenis steeds meer als een vervelende herinnering, zonder dat het je beperkt in je doen en laten. EMDR maakt het mogelijk om psychisch te herstellen, verlost van alle narigheid.

Bekijk onze lijst met goede EMDR therapeuten bij jou in de buurt.