EMDR therapie Dordrecht – Suzanne Verbraak

EMDR therapeut Dordrecht

Ingrijpende gebeurtenissen, we krijgen er allemaal wel eens me te maken tijdens ons leven. Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend of blijven zo lang klachten geven, dat je wel wat hulp kunt gebruiken om deze te verwerken.

Ik ben Suzanne Verbraak en ik werk als therapeut vanuit mijn eigen praktijk in Dordrecht. Sommige mensen verwerken ingrijpende gebeurtenissen zelf of met hulp van familie of vrienden. Maar er zijn ook voldoende mensen die dit niet lukt, en hier hulp bij kunnen gebruiken.

Het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis kost veel energie en tijd. Als je klachten blijft houden na een ingrijpende gebeurtenis, je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan: slapeloosheid, herbelevingen, snel geprikkeld zijn, vermijden van zeken die met de nare gebeurtenis te maken hebben, of lichamelijke klachten zoals: hoofdpijn, buikpijn, spierklachten van nek, schouders of rug. Dan kan het zijn dat je baat kunt hebben bij hulp van EMDR therapie Dordrecht.

Wat gebeurt er dan tijdens deze EMDR therapie?

Tegenwoordig staat deze techniek veel in de belangstelling. Het is een kortdurende wetenschappelijk onderbouwde behandeling die probeert om niet de gebeurtenis te vergeten, maar om wel de vervelende gevoelens van de gebeurtenis te vervangen door positieve gevoelens.

Er wordt tijdens deze therapie geprobeerd in gedachten terug te gaan naar de vervelende situatie en hier door middel van afleiding andere gevoelens aan te koppelen. Deze afleiding vindt plaats door middel van bilaterale stimulatie. Deze bilaterale stimulatie kan op verschillende manieren gedaan worden, door bijvoorbeeld: oogbewegingen, tikjes via een koptelefoon of afwisselend tappen op de benen.

Hoe gaat EMDR in mijn praktijk?

Het succes van EMDR therapie hangt af van de vertrouwensband met de therapeut. Ik vind het belangrijk om voor de start bij EMDR Dordrecht eerst een goede indruk te krijgen van jouw situatie en waar de problemen zich voor doen. Vanuit oprechte betrokkenheid, deskundigheid en ervaring luister ik naar wat je vertelt. We hebben dus eerst een gesprek om de problemen te bespreken. Vanuit daar kunnen we samen beslissen of EMDR de juiste therapie is voor jou.

Als we de EMDR gaan uitvoeren, vraag ik jou eerst terug te denken aan de situatie die de nare herinneringen oproept. Tijdens deze herinneringen beweeg ik mijn handen voor jouw ogen of hoor je klikjes via een koptelefoon. Door de beweging van jouw ogen proberen we de negatieve emotionele lading van het moment te verminderen of weg te nemen en te vervangen door een positieve emotionele lading.

Hoe neem ik contact op?
Ik help je graag negatieve herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Wil je meer te weten komen over EMDR Dordrecht? Je kan altijd op mijn website kijken voor meer informatie of om contact op te nemen.

Telefonisch ben ik ook bereikbaar voor verdere levens vragen. Schroom niet geen enkel probleem is raar. Door mijn lange ervaring heb ik bij EMDR Therapie Dordrecht al veel voorbij zien komen. Je kan het beste met je klacht naar buiten komen, want praten alleen lucht vaak al veel op.