EMDR therapie Arnhem – Kim Lakke

EMDR, ook wel bekend als Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een behandelmethode die effectief is gebleken bij het verwerken van nare ervaringen en trauma’s. Deze methode pas ik bij EMDR Arnhem toe en heeft de eigenschap om de scherpe randjes van emoties af te halen die gepaard gaan met traumatische gebeurtenissen, en zorgt voor een vermindering van andere klachten die opgeroepen worden door de herinnering.

Er zijn verschillende schokkende gebeurtenissen waarbij EMDR kan worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk, ernstige ziekte, overval, mishandeling of getuige zijn van geweld, seksueel misbruik of verkrachting, brand, natuurrampen of oorlogssituaties. Daarnaast kan EMDR ook ingezet worden bij verlieservaringen zoals het verlies van een baan, geliefde of autonomie.

Mijn kennis en expertise zijn breed, wat inhoudt dat ik een holistische visie heb op wat trauma is. Ik vind het interessant om samen met jou te kijken welke methodiek het beste aansluit bij jouw hulpvraag. De specifieke details van de begeleiding wil ik graag persoonlijk met je bespreken tijdens een één-op-één gesprek.

In een veilige omgeving gaan we op ontdekkingstocht naar jouw verwarring en chaos, met behulp van vriendelijke kracht en humor. Van daaruit zullen we samen werken aan verbinding, helderheid en focus.

Verschillende klachten na een schokkende gebeurtenis

Na het meemaken van een schokkende gebeurtenis kunnen er verschillende klachten optreden. Denk hierbij aan nare herinneringen aan de gebeurtenis, herbelevingen, vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben, snel geïrriteerd zijn of een kort lontje hebben, gevoelens van schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld, somberheid, concentratieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, slaapproblemen en angsten.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van een speciaal EMDR apparaat. Uit mijn ervaring blijkt dat mensen met vroegkinderlijk trauma baat hebben bij het gebruik van dit apparaat in plaats van de handmatige benadering. Dit klinische aspect gaat voorbij aan bepaalde weerstanden en mechanismen die het verwerkingsproces kunnen bemoeilijken.

Daarnaast ben ik van mening dat bij intense herinneringen eenzelfde mate van intensiteit moet worden toegepast in snelheid van oogbewegingen, bijvoorbeeld. Het EMDR apparaat biedt ook trillingsapparaatjes om vast te houden in je handen. Wat ik hieraan erg prettig vind, is dat het lichaam op deze manier optimaal wordt betrokken in het proces.

Het lichaam heeft immers zijn eigen wijsheid.

Wat veel mensen niet weten, maar wel interessant is om te vermelden, is dat EMDR ook ingezet kan worden om positieve overtuigingen te versterken. Dit bevordert post-traumatische groei en maakt integratie en toepassing van de ervaring in het dagelijks leven makkelijker.

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier of door mij te bellen: 06-546 46 161.

Wat is EMDR therapie Arnhem?

Bij deze therapievorm wordt jou gevraagd om terug te denken aan het trauma dat je hebt meegemaakt. Hierdoor haal je de negatieve gebeurtenis, die jou belemmert, weer naar voren. Op hetzelfde moment word jij via EMDR therapie Arnhem afgeleid met licht of geluid en maak je oogbewegingen door een vingerbeweging of voorwerp te volgen. Door deze afleiding wordt de nasleep van het trauma steeds een stukje afgezwakt. Je kunt het vergelijken met het verwerken van je dagelijkse doen en laten tijdens je REM-slaap om gespannenheid af te zwakken.

Effecten van EMDR therapie

Terugdenken aan een nare gebeurtenis is natuurlijk niet fijn, maar het is wel nodig om je leven weer op orde te krijgen. Bij EMDR therapie Arnhem wordt jou na elke sessie oogbewegingen gevraagd wat jij aan veranderingen waarneemt. Hierna volgt weer een reeks oogbewegingen. Door continu negativiteit te combineren met een afleidende factor, verliest de negatieve impact steeds meer aan kracht. Je gaat merken dat je aan het voorval kunt denken zonder dat je hier nog klachten bij ontwikkeld. Uiteindelijk zal het trauma niet meer zijn dan een negatieve gebeurtenis in jouw leven.

Wat kost een afspraak bij mij?
De prijs voor een sessie is €125.

Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Mijn praktijkadres: Malburgse sluis 27, 6833 KA, Arnhem of online via Zoom