Flashforward EMDR

De technieken die worden ingezet bij EMDR gaan met hun tijd mee. Zo is het tegenwoordig mogelijk om via flashforward EMDR een nieuwe invalshoek te gebruiken bij onder andere fobieën en angsten. Bij deze vorm van EMDR wordt niet gekeken naar een traumatische gebeurtenis uit het verleden, maar ligt de focus meer op een fantasie of piekergedachte, als het gaat om een gebeurtenis die in de toekomst zou kunnen plaatsvinden. Het zijn allemaal situaties waar jij door onterechte angsten hinder van ondervindt. Hierdoor is het ook te gebruiken bij andere klachten dan paniek en angst en dat maakt de toepasbaarheid van deze vorm van EMDR therapie een stuk ruimer.

Toepassing van flashforward EMDR

In tegenstelling tot EMDR, dat wordt gebruikt bij herinneringen (flashbacks), kan deze vorm van hulpverlening effect hebben op het extreme schrikbeeld dat jij voor ogen hebt over de afloop van een specifieke toekomstige gebeurtenis. Hierbij kun je denken aan:

  • tandartsfobie
  • stik- en braakfobie
  • sociale fobie
  • hondenfobie
  • vermijdingsgedrag na negatieve gebeurtenis

Op het gebied van sociale fobie bestaat in veel gevallen angst om afgewezen te worden of te worden uitgelachen. Op het moment dat je na de flashforward EMDR behandelingen verneemt dat je angst minder wordt, is het makkelijker om je in sociale situaties prettig te voelen.

Flashforward EMDR vormgeven

Vaak zit het idee of fantasiebeeld dat een bepaalde situatie rampzalig af gaat lopen, verankerd in jouw gedachten. Het is daarom moeilijk om dit zelf onder controle te krijgen en om te buigen naar een realistisch denkbeeld met goede afloop. Door met de therapeut uitgebreid te bespreken wat jouw doemscenario inhoudt en hoe dat beeld eruit ziet, kan de therapeut met flashforward EMDR proberen deze gedachten en negatieve beelden af te zwakken tijdens de behandeling.

Angsten bespreken

De therapeut zal jou meerdere vragen stellen om de flashforward EMDR zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. Zo is het belangrijk om te weten wat jouw grootste schrikbeeld is. Welke ramp kan er volgens jou gaan gebeuren en wat jij denkt dat er tijdens dat voorval zal plaatsvinden? Het is hierbij belangrijk dat je dit probeert voor je te zien als een plaatje, dus een stilstaand beeld. De behandeling die jou wordt geboden bij deze vorm van EMDR kan worden vormgegeven door gebruik te maken van:

  • plaatjes die weergeven wat er kan gebeuren
  • het indringende karakter van jouw gedachte
  • samenhang van de rampzalige gebeurtenis
  • stilstaand beeld

De afleidende stimulatie die de therapeut jou tijdens de EMDR geeft, zal maken dat jouw schrikbeeld of gedachten worden afgezwakt. Hierdoor ontstaat bij jou ruimte om op een gezonde manier te kijken naar de toekomst en nieuwe situaties die ontstaan. Een positieve kijk op wat gaat komen, is hierbij de sleutel tot succes. De voedingsbodem voor de negatieve en angstige gedachten is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een objectieve benadering. Dit geeft jou de kans om verlost van doemscenario’s je leven te kunnen leiden.

Vind een goede EMDR therapeut in de buurt