EMDR bij depressie

EMDR is een therapie die wordt toegepast om psychische klachten te behandelen. Het werkt vooral goed bij het verwerken van een trauma uit het verleden. De therapie is inmiddels voldoende geëvalueerd om de effectiviteit ervan te kunnen bewijzen. EMDR wordt dan ook veelvuldig door therapeuten toegepast om een cliënt een vervelende ervaring uit het verleden te laten verwerken. EMDR bij depressie is ook een veel toegepaste therapie.

Een depressie kan je leven ernstig ontwrichten

Wanneer je kampt met een depressie kan dat je leven ingrijpend beïnvloeden. Depressiviteit kan leiden tot slaapproblemen waardoor je uitgeput raakt en niet meer kunt werken of een sociaal leven kunt leiden. Mensen met een depressie belanden dan ook niet zelden in een isolement waardoor de klachten vaak alleen nog maar erger worden. Daarnaast kunnen andere problemen een rol gaan spelen, zoals financiële problemen als gevolg van ondoordachte uitgaven of het wegvallen van inkomsten. Ook dit doet er uiteraard geen goed aan het mogelijk herstel.

Tijdig ingrijpen is essentieel bij een depressie

Een depressie leidt niet zelden tot suïcidale gedachten. Het is zaak dat wanneer jij of iemand in je omgeving aan een depressie lijdt om zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken. Als dit niet gebeurt kan dit ertoe leiden dat de patiënt steeds verder wegzakt in de depressie wat niet zelden leidt tot suïcide of op zijn minst een poging tot suïcide. EMDR therapie bij depressie kan in veel gevallen helpen het herstel op gang te brengen wanneer iemand ernstig depressief is.

Wat houdt EMDR therapie in?

Eye movement desensitization and reprocessing, daar staat EMDR voor. Bij de therapie beweegt de therapeut zijn of haar handen op circa 25 cm van het gezicht van de patiënt waardoor deze de ogen van links naar rechts en van rechts naar links beweegt om de handen van de therapeut te volgen. Bij de therapie kunnen ook geluiden worden gebruikt die afwisselend links en rechts in het oor van de patiënt te horen zijn via een koptelefoon. Daarnaast kan de therapeut ‘tapping’ toepassen, waarbij de knieën van de patiënt afwisselend worden aangeraakt.

Hoe snel werkt EMDR bij depressie?

Het is niet op voorhand te zeggen hoe snel EMDR bij depressie effect heeft. Dit hangt sterk af van de persoonlijke situatie van de patiënt. Wanneer iemand in een diepe depressie zit kan het nodig zijn om meerdere sessies te plannen. Vaak wordt echter wel al na een eerste sessie enig resultaat gezien zodat er in ieder geval een indicatie is om de behandeling voort te zetten. Natuurlijk moet de patiënt er wel voor openstaan en willen meewerken aan de behandeling. Dit is zeker bij dit soort therapieën essentieel. Om een behandeling bij depressie met EMDR succesvol te laten zijn moet de patiënt de therapeut vertrouwen. Als er geen sprake is van wederzijds vertrouwen tussen therapeut en cliënt is de kans groot dat de behandeling mislukt.

Kan EMDR worden gecombineerd met andere therapieën?

EMDR kan worden gecombineerd met gesprekstherapie of medicatie om een depressie te behandelen. De therapeut kan EMDR voorstellen als gesprekken niet voldoende effect hebben of als de depressie zelfs verergert ondanks dat er regelmatig gesprekken met de patiënt plaatsvinden. Daarbij moet wel worden gewaakt voor het inzetten als een soort ‘wondermiddel’. EMDR is een vooruitstrevende therapie bij depressie. De patiënt kan er veel baat bij hebben maar het is geen garantie voor een succesvol herstel van een depressie.

Nieuw: Online EMDR bij Kim Lakke

Herstel van een depressie kost tijd

EMDR therapie kan helpen bij het herstellen van een depressie, maar het is zeker niet zo dat iemand die al geruime tijd worstelt met depressieve klachten na 1 of enkele EMDR sessies weer fluitend door het leven gaat. De onderliggende oorzaak van de depressie moet worden achterhaald en aangepakt, anders is de kans op een terugval groot. Ook moet de patiënt vaak nog geruime tijd worden begeleid om zijn of haar leven weer goed op de rit te krijgen, ook als de therapie een positief effect lijkt te hebben op het herstel.

Laat EMDR therapie bij depressie alleen toepassen door een ervaren therapeut

Als je depressief bent en je denkt mogelijk baat te hebben bij EMDR therapie dan is het belangrijk dat je de therapie laat uitvoeren door een ervaren professional. Het is geen kwestie van zomaar wat doen, het is een therapie waar jarenlange studie aan ten grondslag ligt. De kans is groot dat de therapie niet aanslaat of zelfs een averechts effect heeft als deze niet goed wordt toegepast. Een therapeut die zijn of haar werk serieus neemt zal EMDR dan ook altijd goed uitvoeren of je doorverwijzen naar een collega als hij of zij de techniek niet voldoende beheerst.

Bekijk onze lijst met goede EMDR therapeuten bij jou in de buurt.