EMDR bij boosheid

Boosheid is een sterke emotie die ervoor kan zorgen dat je met emotionele spanning en lichamelijke klachten te maken krijgt. Er is iets voorgevallen dat jou heeft gekwetst, waardoor je boos bent geworden. Dat merk je niet alleen door spanning, maar ook doordat je hart sneller gaat kloppen en je bloeddruk gaat stijgen. Boosheid en de signalen van het lichaam zijn een natuurlijk reactie en hebben dus wel degelijk een functie. Het lichaam reageert op deze manier op mogelijk gevaar.

Er zijn situaties waarbij je de boosheid niet kunt uiten bij de persoon of situatie die jou boos heeft gemaakt. Misschien heb jij het niet in je om je boze gevoelens te uiten. Voorkom dat de boosheid bij jou blijft hangen en maak gebruik van EMDR boosheid.

Karakter en boosheid

De reden waarom iemand boos wordt, verschilt per persoon en situatie. Je karakter is medebepalend voor de manier waarop jij reageert op situaties die je frustreren of kwetsen. Zodra je uiting geeft aan je woede of boosheid, merk je dat er wat rust en ruimte ontstaat door de ontlading die volgt op de uitbarsting. Binnenvetters zullen de confrontatie niet zomaar aangaan en dat zorgt bij hen voor aanhoudende boosheid. Het gevoel van boosheid kan dusdanig zijn, dat je bang bent voor de consequenties die ontstaan, als jij de woede loslaat. Het gevoel de controle verliezen is dan voldoende reden om de confrontatie te vermijden.

Invloed opvoeding op boosheid

Behalve je karakter is ook de manier waarop je bent opgevoed van invloed op de mate waarin boosheid vat op je krijgt. Misschien mocht jij je vroeger niet laten gelden en zijn jouw uitingen van boosheid in de kiem gesmoord. Het kan zijn dat je nooit hebt geleerd om je woede te doseren. Met EMDR boosheid is het mogelijk om elke belemmerende vorm van boosheid onder controle te krijgen.

Hoe herken je boosheid?

Iemand die hard schreeuwt, is overduidelijk boos. Toch zijn er meerdere symptomen die kenmerkend zijn voor boosheid. Bij boosheid is er sprake van spanning, maar die uit zich bij iedereen anders. Waar de ene persoon geïrriteerd raakt, wordt de ander dusdanig kwaad dat hij zichzelf niet kan beheersen. Het doseren van boosheid maakt het mogelijk om per situatie anders om te gaan met de spanning die ontstaat. Je kunt leren om de boosheid op een luchtige manier te uiten door assertief te zijn en kenbaar te maken wat je dwarszit. Hiermee voorkom je dat de woede zich opbouwt en op een explosieve manier wordt geuit.

EMDR boosheid starten

Merk jij aan jezelf dat het alles of niets is bij jou en dat je snel in woede ontsteekt of blijft hangen? Maak dan gebruik van EMDR boosheid om jezelf weer te leren beheersen. Tijdens de behandeling denk jij aan datgene wat jou zo boos maakt en de therapeut leidt jou op exact hetzelfde moment af. Dit kan met geluiden die je via een koptelefoon hoort en door jou vingers met je ogen te laten volgen. Een andere manier is het geven van zachte klopjes op jouw knie op het moment dat jij de boosheid naar boven haalt. Doordat je hersenen energie moeten steken in de afleidende factoren, wordt er minder energie gestoken in de kracht van de boosheid. Hierdoor is het mogelijk deze in kracht te laten afnemen en de invloed van boosheid op jou te verminderen.

Nieuw: Online EMDR bij Kim Lakke

Opgekropte woede is roofbouw op jezelf

De klachten die je ervaart door boosheid kunnen je van binnen opvreten. Het niet kunnen uiten van je gevoel kan zelfs leiden tot een depressie en uitingen van spanningen, zoals nagelbijten. Je hebt moeite om je te ontspannen en staat voortdurend op scherp. Dit eist zijn zowel fysiek als mentaal zijn tol. Je schiet sneller uit je slof en gaat minder goed slapen, omdat je de boosheid niet los kunt laten.

Inlevingsvermogen ontwikkelen

Een zinvol gesprek voeren over de situatie of persoon die jou boos heeft gemaakt, lukt niet zolang de woede regeert. Je blijft steeds alert op degene die de boosheid bij jou heeft aangewakkerd. Deze extreme boosheid kan maken dat elke situatie jou direct laat ontploffen, omdat de spanning in je lijf direct weer ten volle oplaait bij boosheid. Dit zegt niets over de situatie en de redelijkheid van jouw uitbarsting. Als je hier niet aan gaat werken, kan het je relaties kosten. Mensen gaan je zien als een opgewonden standje met een kort lontje en dat moet je zien te voorkomen.

Boosheid afzwakken met EMDR boosheid

Doordat bij EMDR boosheid de ergste lading van jouw boosheid wordt afgehaald, kun je na afloop veel beter over de situatie praten. Dit leert jou of het reëel is dat je zo boos bent geworden en ook dat er manieren zijn om je woede te beteugelen. Dit is de stap naar gezonde boosheid. Het is niet erg om af en toe boos te zijn. Je mag je grenzen aangeven en laten merken dat iets je kwetst. Wel is het belangrijk dat de boosheid past bij de situatie. Dat wordt mogelijk met EMDR boosheid.

Bekijk onze lijst met goede EMDR therapeuten bij jou in de buurt.