EMDR bij angst en paniek

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor iemand last heeft van angst en paniek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een traumatische ervaring zoals een ernstig ongeluk, brand of een overval of ander misdrijf. Vaak verdwijnen deze klachten na verloop van tijd vanzelf. Als dat niet het geval is kun je in therapie gaan bij een psycholoog of een therapeut die je met behulp van gesprekken helpt om je angsten en paniek te overwinnen. EMDR therapie bij angst en paniek kan zeker helpen om het herstel te bevorderen.

Hoe ontstaan angst en paniek?

Angst en paniek kunnen ontstaan als gevolg van een trauma, maar ook door sluimerende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand ineens last krijgt van angst en paniek als gevolg van iets dat in het verre verleden is gebeurd. Dit kan zeer ernstige vormen aannemen en daardoor leiden tot een ernstige depressie. Soms worden dit soort gevoelens getriggerd door een gebeurtenis, zoals een ontmoeting met iemand die met dit traumatische verleden te maken had. Maar soms is er ook geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Hoe uiten angst en paniek zich?

Angst en paniek bij een depressie kunnen zich uiten door een paniekaanval, maar ook door nachtmerries of de angst om alleen te zijn of om te gaan slapen. Het kan dusdanig ernstige vormen aannemen dat iemand niet meer kan werken of naar school kan gaan omdat de angst- en paniekaanvallen te veel energie vergen. Als iemand ernstig lijdt onder dit soort klachten is het belangrijk om hulp te zoeken via de huisarts of bij een zelfstandig gevestigde psycholoog. Deze kan eventueel overleggen met de huisarts om medicatie voor te schrijven. Omdat een psycholoog geen arts is, mag deze dat zelf niet doen.

EMDR, hoe helpt dat bij angst en paniek?

EMDR therapie is een bijzondere en vooruitstrevende therapie die duidelijk afwijkt van gevestigde therapie methodes. Bij EMDR, dat staat voor de Engelse term Eye movement desensitization and reprocessing, beweegt de therapeut zijn of haar handen voor de ogen van de patiënt van links naar rechts en van rechts naar links. Het is de bedoeling dat de patiënt de bewegingen met de ogen volgt. Daarnaast behoort ‘tapping’ tot de EMDR therapie, hierbij wordt er afwisselend op de linker- en rechterknie getikt door de therapeut. Tot slot kan ook geluidstherapie worden ingezet, waarbij geluiden via een koptelefoon afwisselend rechts en links te horen zijn voor de patiënt.

Nieuw: Online EMDR bij Kim Lakke

Is de kans op succes groot bij EMDR?

EMDR bij angst en paniek is één van de mogelijke therapieën die kan worden ingezet. Bij de één zal dit beter aanslaan dan bij de ander. Het blijft dus afwachten of EMDR wel of niet helpt. Dit is mede afhankelijk van hoe de patiënt er zelf op reageert. Het is een therapie waar je achter moet staan om het te willen proberen. Als je therapeut EMDR voorstelt mag je er uiteraard vanuit gaan dat hij of zij het idee heeft dat dit je zou kunnen helpen.

EMDR staat niet op zich

Het is niet zo dat een EMDR sessie op zich staat, het maakt vaak deel uit van een behandelplan om de patiënt van zijn angst en paniek af te helpen. Hiervoor kunnen verschillende behandelingen worden ingezet zoals gesprekken, of het bijhouden van een dagboek waarin de patiënt bijhoudt wanneer de angst of paniek de kop op steekt. De therapeut kan dan aan de hand van deze aantekeningen proberen een patroon te ontdekken en daar vervolgens met de behandeling op anticiperen. Als de patiënt er baat bij zou kunnen hebben dan kan EMDR worden ingezet.

Ga voor EMDR therapie altijd naar een erkende therapeut

EMDR bij angst en paniek toepassen is iets wat je zeker niet zelf moet uitproberen aan de hand van een filmpje op het internet. Het is belangrijk dat de patiënt tijdens de behandeling goed wordt begeleid en daarom moet EMDR altijd worden gedaan door een professional die weet wat hij doet en die deze behandeling op de juiste manier kan toepassen.

EMDR is een erkende therapie

EMDR is een erkende manier van behandelen bij psychische klachten zoals angst en paniek. Het is dus geen alternatieve therapie. Er is breed onderzoek naar gedaan. Maar zoals bij veel methodes om psychische klachten te behandelen is het sterk afhankelijk van de situatie van de patiënt of EMDR bij angst en paniek het gewenste effect heeft.

Bekijk onze lijst met goede EMDR therapeuten bij jou in de buurt.